Офсетов печат

Пълноцветен печат с максимален формат на отпечатвания лист до 740/1020мм. Възможност за цифрово запаметяване на характеристиките и цветовите величини при всеки ретираж. Софтуерен контрол на печатния процес.