Лакиране

UV лакиране

Нанасянето на UV лаково покритие след печатния процес гарантира съхранение и визуално освежаване на цветовете, както и възприемането на представяната опаковка или етикет като изделие с по-високо качество. Възможност и за частично полагане на лаковото покритие.

Мат – лак

Използването на матиращ лак, осигурява конкретна, търсена от клиента визия на печатното изделие.