Опаковки, кашони, кутии

Колорит Прес печата картонени опаковки, както и каширани опаковки картон с велпапе. Имаме клиенти както от хранително-вкусовата промишленост, Така и в производство на санитария, чували за смет и др. Някои от клиентите, на които печатаме опаковки са: Мегапорт ЕООД , Победа АД; Идеал стандарт, Велпа 91 АД , Захаро ООД; Карибу ООД, Витавел АД; Ей джи продъктс ЕООД