РелефПодсилването с релеф на определен текст или елемент от дизайна на печатното изделие постига особено въздействие върху възприятието на клиента.